1. <pre id="eawpq"></pre>
  <acronym id="eawpq"><label id="eawpq"></label></acronym>

   TR?NG TRòN NG??I NG??I VI?C VI?C VIêN M?N

   2023-09-29 14:51:51 Juncera 72

   Cái nóng c?a mùa hè ?? gi?m ?i ,b?u tr?i trong xanh,khung c?nh mùa thu trong tr?o. Khi t?t trung thu ?ang ??n g?n ?? bày t? s? quan tam và chi an ??n nhan viên c?a mình, JUNCERA ?? chu?n b? k? l??ng các ch? ?? phúc l?i Trung thu ?? g?i l?i chúc ??n t?t c? nhan viên c?a c?ng ty.

   V?a qua ,c?ng ty JUNCERA ?? phát toàn b? phan quà Trung Thu cho toàn th? nhan viên. Trong ?ó bao g?m nh?ng chi?c bánh trung thu th?m ngon và d?u ng? thi?t th?c cho cu?c s?ng th??ng ngày. Nhan d?p ngày l? Trung Thu truy?n th?ng, nh?ng món quà này th? hi?n s? quan tam , yêu th??ng c?a c?ng ty ??i v?i nhan viên c?a mình.

   1696748073105633.png


   ???c bi?t, l?n này c?ng ty JUNCERA ?? phan phát bánh trung thu v?i nhi?u h??ng v? khác nhau cho nhan viên , ?áp ?ng nhu c?u v? kh?u v? c?a nhan viên c?ng ty, ?? khi nhan viên c?a c?ng ty th??ng th?c có th? c?m nh?n ???c s? quan tam và yêu th??ng c?a c?ng ty. Ngoài ra , d?u ng? lo?i gia v? ???c dùng ph? bi?n trong cu?c s?ng hàng ngày c?ng ???c ??a vào ph?m vi phúc l?i l?n này , ?? khi nhan viên s? d?ng , th??ng th?c nh?ng món ngon s? c?m nh?n ???c s? chu ?áo c?a c?ng ty.

   1696748098101852.png

   1696748108191966.png

   JUNCERA lu?n lu?n coi tr?ng phúc l?i c?a nhan viên và tin r?ng s? hài lòng , h?nh phúc c?a nhan viên là nên t?ng quan tr?ng cho s? phát tri?n c?a c?ng ty .Trong nh?ng n?m qua c?ng ty lu?n tuan th? nguyên t?c h??ng ??n con ng??i, kh?ng ng?ng c?i thi?n h? th?ng phúc l?i nhan viên và n? l?c t?o ra m?t m?i tr??ng làm vi?c hài hòa ,?m áp cho nhan viên . S? phan b? phúc l?i trung thu th? hi?n r? nét s? quan tam c?a c?ng ty ??i v?i ng??i lao ??ng.

   Trong ngày trung thu ??c bi?t này, toàn th? nhan viên JUNCERA s? chia s? s? ?m áp , ni?m vui này và cùng nhau n? n?c vì m?t t??ng lai t??i sáng c?a c?ng ty . Chúng ta h?y cùng mong ??i r?ng trong nh?ng ngày tháng t?i JUNCERA có th? ??t ???c nhi?u thành t?u h?n n?a b?ng chính s? n? l?c c?a toàn th? nhan viên.

   Cu?i cùng , chúng ta h?y chúc cho toàn th? nhan viên c?ng ty, nh?ng ngày tháng sau này c?ng vi?c thu?n l?i , cu?c s?ng viên m?n, c?ng ty c?a chúng ta ngày càng phát tri?n.   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   99大乳捏奶头揉在线观看91_久久AV无码专区AV桃花岛_日韩成人免费电影 在线播放_爆乳白丝护士自慰喷水图片
   1. <pre id="eawpq"></pre>
    <acronym id="eawpq"><label id="eawpq"></label></acronym>