1. <pre id="eawpq"></pre>
  <acronym id="eawpq"><label id="eawpq"></label></acronym>

   Ph??ng pháp x? ly h? men trong men g?m

   2019-07-13 03:37:07 admin 780
   Ph??ng pháp x? lý h? men trong men g?m:
   1 Ki?m soát ch?t ch? ph?m vi ?? m?n c?a men và th?i gian l?u tr? c?a men và men không ???c có nhi?t ?? cao h?n. ??t sét ???c s? d?ng ít nh?t có th? ?? ??m b?o hi?u su?t huy?n phù c?a men.
   2 Ki?m soát ch?t ch? các v?n ?? ô nhi?m trong quá trình tráng men, ??c bi?t là ô nhi?m d?u.
   4 C?i thi?n ?? m?n c?a quá trình x? lý khuôn thép, kích th??c h?t c?a b?t không ???c quá dày, ?? ?m ph?i phù h?p, khuôn ph?i ???c lau s?ch, và nên tránh v?t li?u; nhi?t ?? nóng ch?y c?a frit nên ???c xác ??nh theo thành ph?n c?a men.
   5 Khi men ???c ??t, xác ??nh h? th?ng b?n h?p lý. N?u lò nung ???c gi? trong môi tr??ng oxy hóa, nhi?t ?? nung không ???c quá cao ho?c quá th?p và t?c ?? gia nhi?t không ???c quá nhanh. Khi ?i?u ki?n cho phép, nên t?ng nhi?t ?? c?a ??u lò càng nhi?u càng t?t, và nên s? d?ng th?i gian gi? thích h?p ?? t?o ?i?u ki?n cho khí càng nhi?u càng t?t. .
   6 Vì các t?p ch?t trong nguyên li?u thô ???c ??t cháy và làm giàu v?i m?t l??ng l?n khí, nên không th? s? d?ng nguyên li?u thô cho men theo yêu c?u k? thu?t. Không th? s? d?ng nguyên li?u ch?t l??ng cao, vì m?t s? lý do, v?t li?u ch?t l??ng th?p, ??c bi?t là oxit k?m, zircon, fenspat, ?á vôi ??t, vv, ?òi h?i ?? tinh khi?t cao và ít t?p ch?t. Ngoài ra, trong quá trình s?n xu?t, c?ng c?n tránh t?p ch?t và ?nh h??ng ??n ch?t l??ng c?a men.
    

   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   99大乳捏奶头揉在线观看91_久久AV无码专区AV桃花岛_日韩成人免费电影 在线播放_爆乳白丝护士自慰喷水图片
   1. <pre id="eawpq"></pre>
    <acronym id="eawpq"><label id="eawpq"></label></acronym>